Zorg

Goed onderwijs gaat uit van verschillen tussen leerlingen en handelt daar naar. Vanaf het moment dat uw kind op school komt, volgen wij zijn of haar ontwikkeling. Dat doen wij door uw kind goed te observeren, door vorderingen en toetsresultaten te registreren en door Cito-toetsen af te nemen. Deze gegevens gebruiken wij om het onderwijs af te stemmen op de behoeften van uw kind.

Zorgen over uw kind?

Het kan voorkomen dat de leerkracht of u als ouder zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. Dit kan gaan over leerresultaten, maar ook over problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkracht zal dan met u overleggen welke hulp gewenst is en deze verzorgen. Waar nodig wordt het zorgteam van de school ingeschakeld. Zij buigen zich, samen met u en eventuele externe specialisten, over de meest effectieve aanpak. Onze mogelijkheden en grenzen hierbij zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit ligt ter inzage op school.

Jeugdprofessional

Voor vragen rondom opvoeding en ontwikkeling van uw kind kunt u contact opnemen met Cindy de Vos. Cindy is de jeugdprofessional die door de gemeente is toegewezen aan Berkenveld. Ze is bereikbaar per mail: c.de.vos@wegwijsroosendaal.nl of via het telefoonnummer van de gemeente 140165.