Onderwijs

Op basisschool Berkenveld streven wij ernaar uw kind(eren) zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs en lesmateriaal is dan ook gericht op de totale ontwikkeling van uw kind, zowel cognitief en sociaal-emotioneel als creatief en fysiek. 

Adaptief onderwijs

Ieder kind is anders. En leert anders. Op Berkenveld spelen wij in op deze verschillen. We werken dan ook aan adaptief onderwijs en volgen daarbij de methode BAS, Bouwen aan een Adaptieve School. 

BAS richt zich op:

  • een optimale structuur van leren en lesgeven;
  • het creëren van een zelfstandige leerhouding bij de leerlingen:
  • het stimuleren van samenwerking tussen leerlingen onderling;
  • optimale interactie tussen leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling;
  • instructie met aandacht voor de ontwikkeling van de leerlingen;
  • een helder planningssysteem met als onderdelen: zorg, het leerlingvolgsysteem en de Cito-toetsen.

Aandacht voor actief burgerschap

Onze school is een plek waar uw kind niet alleen leert, maar waar het ook het nodige zelfvertrouwen ontwikkelt en het effect van positief gedrag leert ervaren. Actief burgerschap heeft daarom een belangrijke plaats in ons onderwijs. Bijvoorbeeld in vakken als taal, geschiedenis en techniek en in onze jaarlijkse projectweek.

Heldere leefregels 

Op onze school willen wij voortdurend een sfeer creëren waarin uw kind zich prettig en veilig voelt. Daarom hebben wij drie leefregels vastgesteld:

  • Wij gaan goed met elkaar om.
  • Wij zorgen voor een veilige speel- en leeromgeving.
  • Wij zorgen voor een nette schoolomgeving.

Deze leefregels zijn in de gehele school terug te vinden en worden regelmatig besproken in iedere groep.