“Wij zijn sociaal”

Op onze school is iedereen welkom en dat voel je. Ieder kind, iedere ouder en iedere organisatie is bij ons thuis. Wij vinden het belangrijk dat wij, als dorpsschool, ook een maatschappelijke rol vervullen. Onze leerkrachten stellen zich sociaal en open op en zijn een voorbeeld voor onze leerlingen. We hechten veel waarde aan de actieve rol die veel ouders binnen onze school vervullen.