Missie en visie

Een dorpsschool waar je je thuis voelt

Wie woont in een dorp hecht meestal waarde aan dorpse kwaliteiten als rust, kleinschaligheid en respect voor elkaar. Wanneer u op zoek gaat naar een basisschool voor uw kind, zoekt u waarschijnlijk naar diezelfdeaspecten. Onze school biedt geborgenheid en bescherming. Maar tegelijkertijd laten we onze leerlingen kennismaken met de wereld om ons heen.

U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

Persoonlijk

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt. Via het onderwijsconcept ‘Bouwen aan een Adaptieve School' passen wij onze onderwijs- en instructiemethoden aan aan de kwaliteiten en talenten van ieder kind.

Inspirerend

Wij zijn een dorpsschool, maar bieden onze leerlingen wel een breed maatschappelijk blikveld. De nieuwsgierigheid van onze leerlingen naar het onbekende wordt geprikkeld.

Verbonden

Bij ons staat de deur open voor ieder kind en iedere ouder. Wij vinden het belangrijk dat wij ook een maatschappelijke rol vervullen.

Vertrouwd

Bij ons ervaart uw kind, net als thuis, geborgenheid en veiligheid. Dit veilige gevoel maakt dat onze leerlingen beter in staat zijn tot leren.

Heeft u een kind in de basisschoolleeftijd? En zoekt u een kleinschalige school met een werelds blikveld? Dan bent u welkom op Berkenveld!