Organisatie

Dit schooljaar hebben we vier groepen:

GroepLeerkracht(en)
1-2Karlijn van Gasteren* / Ingrid Krijnen
3-4Karlijn Dingemans / Jordy Franssen
5-6Linda Postma / Hilde Mensen
7-8Ivan Romme

 *Tijdelijke vervanger

Wie doet wat?

KPO Basisschool Berkenveld is onderdeel van organisatorische eenheid 'De Dorpen'. Corine Jacobsz is directeur van de drie scholen die hieronder vallen. Te weten: Basisschool De Linde in Nispen, Basisschool Heilig Hart in Wouwse Plantage en Basisschool Berkenveld in Heerle. De dagelijkse leiding van Berkenveld ligt bij Illse van de Molengraaf. Hilde Mensen is naast groepsleerkracht ook intern begeleider.

De leerkrachten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan hun leerlingen. Daarnaast vervullen zij een aantal taken binnen de school die nodig zijn om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Het administratieve proces wordt ondersteund door Madeleine van Iersel. Zij is één dag in de week aanwezig. Onze conciërge, Sjaan de Ron, zorgt voor alle praktische zaken binnen onze school.