Een belangrijke rol

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreisjes. 

 

Wie?

Pauline Saarloos (voorzitter)
Debby Hendriks (penningmeester) 
Angela Timmermans
Bianca Koevoet 
Helga Bervoets 
Laura Meul 
Moniek Videler 
Nanda Dekkers 
Nicole Timmermans 
Petra Bogers
Simone van Dorst 

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen kunnen lid worden. U bent lid indien de ouderbijdrage is voldaan.

 

Wat doen wij?

Wat wij doen als Oudercommissie is het organiseren van allerlei activiteiten in samenwerking met school, zoals:Sportdag, Voorleesontbijt, Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval (i.s.m. Kindercommissie Carnaval), Schoolreis, Kinderboekenweek, Scholenmarkt, Projectweek, Afscheid groep 8, Roefelen (bedrijven bezoeken) en De Laatste Woensdag. Alle activiteiten vermeld op de brief van de Vrijwillige Ouderbijdrage zijn de activiteiten waar wij ons voor inzetten en helpen organiseren. Hier ziet u ook het budget dat wij per kind daarvoor ter beschikking hebben. Als extra zetten wij ons ook in voor Jantje Beton en de kledinginzameling. Bij de activiteiten die worden geregeld is er niet altijd extra hulp van ouders nodig, omdat wij dit als Oudercommissie zelf kunnen invullen. Is er voor bepaalde activiteiten meer hulp nodig, dan wordt er vanuit school een brief meegegeven met de vraag om hulpouders. U kunt zichzelf dan hiervoor opgeven. Ieder jaar omstreeks november (datum is te zien op de schoolkalender) houdt de Oudercommissie een Jaarvergadering, deze kunt u bijwonen om te horen en zien wat wij doen als Oudercommissie. Tevens heeft u dan de kans om vragen aan ons te stellen. Ook wordt hier het budget en de verschillende activiteiten besproken.

 

Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben over de activiteiten van de Oudercommissie, schroom niet om één van bovenstaande leden aan te spreken en uw vraag te stellen.

 

Met vriendelijke groet,

Oudercommissie Berkenveld