Een belangrijke rol

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreisjes. 

 

Wie?

Pauline Saarloos (voorzitter)
Bianca Koevoet 
Helga Bervoets 
Laura Meul (penningmeester)
Moniek Videler 
Nanda Dekkers 
Petra Bogers (secretaris)
Simone van Dorst 
Carolien Wayop
Sandra Nagtzaam
Andrea van Dorst-Heeren

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen kunnen lid worden. U bent lid indien de ouderbijdrage is voldaan.

 

Wat doen wij?

 

Wat wij doen als het bestuur van de Oudervereniging is het organiseren van allerlei activiteiten in samenwerking met school, zoals: Sportdag, Voorleesontbijt, Sinterklaasviering, Kerstviering, Carnaval (i.s.m. Kindercommissie Carnaval), Schoolreis, Kinderboekenweek, Scholenmarkt, Projectweek, Afscheid groep 8, Roefelen (bedrijven bezoeken), Koningsspelen en De Laatste Woensdag. Alle activiteiten vermeld op de brief van de Vrijwillige Ouderbijdrage zijn de activiteiten waar wij ons voor inzetten en helpen organiseren. Als extra zetten wij ons ook in voor Jantje Beton en de kledinginzameling. Bij de activiteiten die worden geregeld is er niet altijd extra hulp van ouders nodig, omdat wij dit als bestuur van de Oudervereniging zelf kunnen invullen. Is er voor bepaalde activiteiten meer hulp nodig, dan wordt er vanuit school een brief meegegeven met de vraag om hulpouders. U kunt zichzelf dan hiervoor opgeven. Ieder jaar omstreeks september (datum is te zien op de schoolkalender) houdt de Oudervereniging een Algemene Jaarvergadering, deze kunt u bijwonen om te horen en zien wat wij doen als Oudervereniging. Tevens heeft u dan de kans om vragen aan ons te stellen. Ook wordt hier het budget en de verschillende activiteiten besproken.

 

Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen hebben over de activiteiten van de Oudervereniging, schroom niet om één van bovenstaande leden aan te spreken en uw vraag te stellen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Oudervereniging Berkenveld