Uw hulp is van harte welkom

Als school kunnen wij niet zonder de betrokkenheid en hulp van u, als ouder. Daarvan zijn wij overtuigd! U kunt op verschillende manieren betrokken zijn bij onze school. Wij zijn bijvoorbeeld erg blij met de hulp van ouders in de groepen zelf of tijdens excursies. Daarnaast kunt u ook deelnemen aan een werkgroep, bijvoorbeeld de Verkeerswerkgroep of de Klusgroep.

 

Overlegvormen

Onze school kent tevens verschillende overlegvormen waarbinnen u als ouder een onmisbare rol speelt, bijvoorbeeld:

De Oudervereniging; deze is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd;

De Medenzeggenschapsraad: deze heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

 

Een actieve rol?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag van u!