Meepraten, meedenken, meebeslissen

Op onze school nemen wij regelmatig beleidsbeslissingen. Gelukkig hoeven we dat als team niet alleen te doen; we krijgen steun van onze MedezeggenschapsRaad (MR). De MR heeft verschillende taken. Zo heeft het schoolbestuur bij bepaalde beleidsvoornemens de instemming van de MR nodig. Maar daarnaast is de MR ook een adviesorgaan. Zij kunnen, gevraagd en ongevraagd, advies uitbrengen over alle onderwijszaken en de organi­satie.

 

Wanneer benadert u ons?

De MR treedt niet op bij problemen tussen ouders en leerkrachten. Deze moet u met de leerkracht of met de directeur bespreken. Heeft u beleidszaken, algemene vragen, opmerkingen of voorstellen met betrekking tot de school? Dan kunt u wel bij ons terecht. Een telefoontje naar 0165 82 22 54 of een e-mail naar mr@berkenveldkpo.nl is voldoende. Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk behandeld.

 

Hoe blijft u op de hoogte?

De MR publiceert regelmatig in de nieuwsbrieven van school en op deze website. Heeft u interesse in de notulen, ons reglement of  jaarverslag? Dan kunt u deze opvragen bij de voorzitter. Ook kunt u, na aanmelding bij de voorzitter, onze vergaderingen bijwonen.

 

Samenstelling MR

Namens de ouders:                          Namens het personeel:

Marc Meul (Voorzitter)                      Anja Kustermans

Colinda Janssen                               Marit Voeten (secretaris)