Uw kind inschrijven?

Fijn dat u uw kind wilt aanmelden op Berkenveld! U kunt dit aangeven bij de directeur en zult vervolgens worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de ontwikkeling van uw kind en eventuele bijzonderheden besproken. Zo krijgen wij als school een goed beeld van wat uw kind nodig heeft. Na het intakegesprek ontvangt u een inschrijfformulier. U kunt dit later ingevuld, ondertekend en voorzien van een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind, weer inleveren bij de directeur van de school. Wanneer het inschrijfformulier is ontvangen, wordt uw kind besproken in ons zorgteam. Na akkoord van dit team wordt de inschrijving definitief.

 

Meer zorg?

Het kan voorkomen dat het zorgteam van Berkenveld tot de conclusie komt dat onze school uw zoon of dochter niet kan bieden wat hij of zij nodig heeft. Het zorgteam van Berkenveld zal u dan verder adviseren over een andere oplossing voor uw kind.