Een blik in onze organisatie

Dit schooljaar hebben we vier groepen:

 

Groep Leerkracht(en)
1-2 Ellen de Groen* / Anja Kustermans
3-4 Karlijn Dingemans
5-6 Caroline Mol en Hilde Mensen
7-8 Hilde Mensen en Marit Voeten

 *Tijdelijke vervanger

 

Wie doet wat?

KPO Basisschool Berkenveld is onderdeel van organisatorische eenheid 'De Dorpen'. Corine Jacobsz is directeur van de drie scholen die hieronder vallen. Te weten: Basisschool De Linde in Nispen, Basisschool Heilig Hart in Wouwse Plantage en Basisschool Berkenveld in Heerle. De dagelijkse leiding van Berkenveld ligt bij Eveline Hoppenbrouwers. Hilde Mensen is naast groepsleerkracht ook intern begeleider. De leerkrachten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan hun leerlingen. Daarnaast vervullen zij een aantal taken binnen de school die nodig zijn om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Het administratieve proces wordt ondersteund door Madeleine van Iersel. Zij is één dag in de week aanwezig. Onze conciërge, Sjaan de Ron, zorgt voor alle praktische zaken binnen onze school.