Totale ontwikkeling van uw kind

Op basisschool Berkenveld streven wij ernaar uw kind(eren) zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs en lesmateriaal is dan ook gericht op de totale ontwikkeling van uw kind, zowel cognitief en sociaal-emotioneel als creatief en fysiek. 

 

Adaptief onderwijs

Op Berkenveld werken wij aan meer adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs houdt in: omgaan met en inspelen op de verschillen tussen kinderen. We volgen daarbij de methode BAS, Bouwen aan een Adaptieve School.

 

Aandacht voor actief burgerschap

Onze school is een plek waar uw kind niet alleen leert, maar waar het ook het nodige zelfvertrouwen ontwikkelt en het effect van positief gedrag leert ervaren. Actief burgerschap heeft daarom een belangrijke plaats in ons onderwijs. Bijvoorbeeld in vakken als taal, geschiedenis en techniek en in onze jaarlijkse projectweek.

 

Heldere leefregels 

Op onze school willen wij voortdurend een sfeer creëren waarin uw kind zich prettig en veilig voelt. Daarom hebben wij drie leefregels vastgesteld:

  • Wij gaan goed met elkaar om.
  • Wij zorgen voor een veilige speel- en leeromgeving.
  • Wij zorgen voor een nette schoolomgeving.

Deze leefregels zijn in de gehele school terug te vinden en worden regelmatig besproken in iedere groep.