Uitnodiging open dag op 12 maart

"In Heerle ga je naar Berkenveld, vanzelfsprekend!"

 

In een klein dorp als Heerle heb je elkaar hard nodig; het dorp heeft de school nodig en andersom. Een basisschool draagt immers bij aan de leefbaarheid in het dorp. Voor veel inwoners van Heerle is het daarom vanzelfsprekend hun kinderen naar Berkenveld te laten gaan. Op Berkenveld wordt gewerkt met combinatieklassen. De juffen zijn al jaren gewend om hun aandacht goed te verdelen. Ook als een kind bijvoorbeeld moeite heeft om met het reguliere programma mee te gaan. Dan wordt samen naar een oplossing gezocht. Ieder schooljaar starten we met een ‘Meet & Greet’ voor de ouders en nieuwe ouders. Naast informatie over de jaargroepen, presenteren andere instanties uit het dorp zich, zoals de peuterspeelzaal, de buurtpreventie en de leefbaarheidsgroepen. Tijdens de Meet & Greet bij het begin van dit nieuwe schooljaar vragen wij dikwijls aan ouders wat zij van Berkenveld vinden. Iedereen noemt de gezelligheid van Berkenveld en de binding met het dorp. Een grote groep ouders spant zich bovendien in om samen met de leerkrachten leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren. De laatste woensdag van het jaar, met een activiteit voor de hele school, is inmiddels een begrip. Berkenveld is gewoon een fijne knusse school waar iedereen elkaar kent.

 

Uitnodiging Open Dag op 12 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 20 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.