Opvang voor uw jonge kind

U zoekt een peutergroep voor uw zoontje of dochtertje? Aan Berkenveld is een inpandige peutergroep verbonden. Hier kan uw kind helemaal kind-zijn en lekker zijn of haar fantasie de vrije loop laten, samen met jongens en meisjes van dezelfde leeftijd. 

 

Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal 

Net als alle andere peutergroepen in de gemeente Roosendaal is ook onze peutergroep onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR). De SPR bestaat uit 26 locaties die (bijna) allemaal gevestigd zijn in basisschoolgebouwen. In vrijwel al deze peutergroepen wordt gewerkt met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Zo wordt uw peuter alvast spelenderwijs voorbereid op het naar school gaan. 

 

Meer weten?
Op de site  www.spr-roosendaal.nl  kunt u zien wat u en uw kind mogen verwachten van de peutergroep, de leidsters en de stichting SPR. Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken om eens een kijkje te komen nemen.